รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
1.ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
2.ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการอจำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่