รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 – 29 มิถุนายน 2561 (สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน)

ดาวน์โหลด