รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1.ตำแหน่งแพทย์แผนไทย อัตราว่าง 1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี อัตราว่าง 2 อัตรา
ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลลาดบัวหลวง และโรงพยาบาลมหาราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตั้งแต่วันที่ 21-27 มิถุนายน 2561

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่