รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญการ กรมป่าไม้ สังกัดสำนักบริหารกลาง

กรมป่าไม้ สังกัดสำนักบริหารกลาง
รับโอนข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2561
สามารถ Download ใบสมัครขอโอนได้ที่ www.forest.go.th/person

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่