รับย้าย/รับโอนข้าราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ (กรมอนามัย)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ (กรมอนามัย)
รับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์
ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่