รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์
(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
ตั้งแต่วันที่ 11-19 มิถุนายน 2561

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่