รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ กรมชลประทาน


กรมชลประทาน
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
จำนวน 7 ตำแหน่ง รวม 48 อัตรา ดังนี้
1.ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ                   จำนวน 6 อัตรา
2.ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ                               จำนวน 3 อัตรา
3.ตำแหน่งนายช่างชลประทานปฏิบัติงาน (ด้านก่อสร้าง)  จำนวน 12 อัตรา
4.ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน                             จำนวน 11 อัตรา
5.ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน                           จำนวน 14 อัตรา
6.ตำแหน่งนางช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน                        จำนวน 1 อัตรา
7.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน                 จำนวน 1 อัตรา
**รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2561

1.ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ                                    จำนวน 1 อัตรา
**รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2561

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่