รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์
(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ประเภทวิชาการ ระดับเชียวชาญ  จำนวน 1 ตำแหน่ง
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2561

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่