รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หลายตำแหน่ง
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dmh.thaijobjob.com
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561  ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2561

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด