รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลระนอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง

โรงพยาบาลระนอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ระดับชำนาญการพิเศษ (ด้านการตรวจและรักษาพยาบาลพิเศษ)
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2561

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด