รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ กรมการประมง

กรมการประมง 
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง ดังนี้
1.ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ อัตราตำแหน่งว่างครั้งแรก จำนวน 5 ตำแหน่ง
2.ตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ  อัตราตำแหน่งว่างครั้งแรก จำนวน 2 ตำแหน่ง
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 – 30 พฤษภาคม 2561

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด