สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครสรรหาข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
รับสมัครสรรหาข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
(ด้านส่งเสริมพัฒนา) ระดับเชี่ยวชาญ 1 อัตรา/
(ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับเชี่ยวชาญ 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 1 – 11 กันยายน 2560
สามารถดูรายละเอียดได้ทาง www.phetchabunhealth.go.th

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด