ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงานรับสมัครข้าราชการข่าวโอนย้ายข้าราชการหนังสือเวียนทั่วไปจัดซื้อจัดจ้าง

ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงกาฬ)

ตามที่ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผ […]

“การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง”

เรียน อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข และเลขาธิการคณะ […]

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลอินทร์บุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

“การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง”

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด, ผู้อำนวยการหน่วยงา […]

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 10 ตำแหน่ง

ถึง     กรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข           สำนักงานค […]

เรื่อง ขอข้อมูลการจ้างงานลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานใน สสจ.,สสอ.,และแหล่งเงินงบประมาณที่จ้าง

แบบฟอร์มการให้ข้อมูล

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านทั้งหมด

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลอินทร์บุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกส […]

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลหนองขาหย่าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

โรงพยาบาลหนองขาหย่าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี […]

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

อ่านทั้งหมด

“การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง”

เรียน อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข และเลขาธิการคณะ […]

“การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง”

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด, ผู้อำนวยการหน่วยงา […]

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการ

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  จำนวน 30 อัตรา […]

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชการตรวจสอบบัญชี ระดับปฏิบัติการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต […]

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ […]

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรร […]

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านนโยบายแล […]

อ่านทั้งหมด

ประกาศขยายเวลารับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ โรงพยาบาลแพร่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

โรงพยาบาลแพร่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ขยายเวลารับย […]

โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี กรมการแพทย์ รับโอน รับย้ายข้าราชการ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน  1 […]

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข รับย้าย รับโอน

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ จำนวน  1 ตำแหน […]

โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ

ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ระดับปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน  1 ตำแห […]

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ รับโอน รับย้าย ข้าราชการ

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ / ชำนาญการ ตั้งแต่บ […]

โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ รับโอน รับย้าย ข้าราชการ

ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ / ชำนาญการ  1 ตำแหน่ง […]

ประกาศรับย้าย/รับโอนข้าราชการหลายตำแหน่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ รับย้าย/รับโอนข้าราชก […]

อ่านทั้งหมด

ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงกาฬ)

ตามที่ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผ […]

“การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง”

เรียน อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข และเลขาธิการคณะ […]

“การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง”

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด, ผู้อำนวยการหน่วยงา […]

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 10 ตำแหน่ง

ถึง     กรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข           สำนักงานค […]

ทบทวนการกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ เขตสุขภาพที่ 12

การกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ (รอบ 2) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12

หนังสือ ที่ สธ 0208.04/ว 784 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เรื่อง การดำเนินการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กรณีพิเศษ และการปรับเพิ่มค่าจ้างกรณีเยียวยา อายุงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

เรียน อธิบดีทุกกรม/ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข/ผู้อำน […]

อ่านทั้งหมด

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 (แบบ สขร.๑)

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเ […]

ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เฉพาะงบลงทุนและลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ […]

ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบดำเนินงาน)

ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ […]

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 (แบบ สขร.1)

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเ […]

ขอรายงานวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ของงบลงทุนและงบดำเนินงาน

ขอรายงานวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำป […]

ขอรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ของงบดำเนินงาน

ขอรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ […]

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 (แบบ สขร.1)

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเ […]

อ่านทั้งหมด