ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงานรับสมัครข้าราชการข่าวโอนย้ายข้าราชการหนังสือเวียนทั่วไปจัดซื้อจัดจ้าง

รับย้าย/รับโอนข้าราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับย้าย/รับโอนข้าราชกา […]

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข พ.ศ.2561 (เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ทุกแห่ง)

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย […]

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข พ.ศ.2561 (เรียน ผู้แทนเขตสุขภาพที่ 1-12)

เรียน ผู้แทนเขตสุขภาพที่ 1-12 ทุกท่าน (รายชื่อตามเอกสาร […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความเหมา […]

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โรงพยาบาลอ่างทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

โรงพยาบาลอ่างทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง รับสมั […]

รับโอนข้าราชการ กรมป่าไม้

กรมป่าไม้  รับโอนข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา 1.ตำแหน่งนิติก […]

ว 2919 ลว.17 ก.ค.2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2561 (รอบที่ 3)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.06/ว 29 […]

อ่านทั้งหมด

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสร […]

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือ […]

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับข้าราชการ โรงพยาบาลอ่างทอง

โรงพยาบาลอ่างทอง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบ […]

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ (พนักงานราชการ)

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลปทุมธานี

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลศรีประจันต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมอนามัย

กรมอนามัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั […]

อ่านทั้งหมด

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โรงพยาบาลอ่างทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

โรงพยาบาลอ่างทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง รับสมั […]

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับข้าราชการ โรงพยาบาลอ่างทอง

โรงพยาบาลอ่างทอง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบ […]

โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ป […]

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร สอบสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ (การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด /ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป(ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)) ประเภทอำนวยการ ระดับสูง)

  ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัค […]

เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเล […]

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ถึง กรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอาหาร […]

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุ […]

อ่านทั้งหมด

รับย้าย/รับโอนข้าราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับย้าย/รับโอนข้าราชกา […]

รับโอนข้าราชการ กรมป่าไม้

กรมป่าไม้  รับโอนข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา 1.ตำแหน่งนิติก […]

รับย้าย/รับโอนข้าราชการ โรงพยาบาลสมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

โรงพยาบาลสมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปรากา […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ

รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ  1 อัตรา […]

รับย้าย/รับโอนข้าราชการ กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 3 ตำแหน่งดัง […]

รับโอน/รับย้ายข้าราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวั […]

รับโอน /รับย้ายข้าราชการ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ รับโอน /รับย้ายข้ารา […]

อ่านทั้งหมด

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข พ.ศ.2561 (เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ทุกแห่ง)

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย […]

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข พ.ศ.2561 (เรียน ผู้แทนเขตสุขภาพที่ 1-12)

เรียน ผู้แทนเขตสุขภาพที่ 1-12 ทุกท่าน (รายชื่อตามเอกสาร […]

ว 2919 ลว.17 ก.ค.2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2561 (รอบที่ 3)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.06/ว 29 […]

ขอข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้สมัครตำแหน่งทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (สธ 0208.10/ว2903 ลว. 12 ก.ค. 2561)

          ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประ […]

ขอทราบความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ความต้องการของกรมฯ)

ขอทราบความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปีงบประมาณ พ.ศ […]

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร สอบสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ (การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด /ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป(ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)) ประเภทอำนวยการ ระดับสูง)

  ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัค […]

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ พ.ศ. 2561

อ่านทั้งหมด

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 (แบบ สขร.๑)

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเ […]

ขอรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน (งบลงทุน)

ขอรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ […]

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 (แบบ สขร.1)

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเ […]

ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 256 […]

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดขอบเขตงานจ้าง (TOR)

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดขอบเขตงานจ้าง (TOR)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคา […]

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561 (แบบ สขร.1)

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเ […]

อ่านทั้งหมด