ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงานรับสมัครข้าราชการข่าวโอนย้ายข้าราชการหนังสือเวียนทั่วไปจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักรังสีการแแพทย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข นักวิชาการเงินและบัญชี

สำรวจความต้องการ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ.2561

ที่ สธ 0208.03/ว 826 ลว.15 มี.ค.2561 เรื่อง สำรวจความต้ […]

[ด่วนที่สุด] แต่งตั้งข้าราชการ

ถึง จังหวัดทุกจังหวัด   ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้มี […]

[ด่วนที่สุด] แต่งตั้งข้าราชการ

เรียน รองปลัดระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสา […]

อ่านทั้งหมด

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักรังสีการแแพทย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข นักวิชาการเงินและบัญชี

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสร […]

ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง […]

อ่านทั้งหมด

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์

เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื […]

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล

โรงพยาบาลสิงห์บุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี มี […]

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ […]

กรมการแพทย์ รับสมัครเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

กรมการแพทย์รับสมัครเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนว […]

อ่านทั้งหมด

รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแห […]

ขยายเวลารับย้ายและรับโอนข้าราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สำนักงานสาธารณสุขจัง […]

รับโอนข้าราชการ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

รับโอนข้าราชการ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ตำแหน่งนักวิชาการ […]

รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ กรมการท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยว  รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนั […]

ขยายเวลารับย้าย/รับโอนข้าราชการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

โรงพยาบาลอำนาจเจริญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ […]

อ่านทั้งหมด

สำรวจความต้องการ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ.2561

ที่ สธ 0208.03/ว 826 ลว.15 มี.ค.2561 เรื่อง สำรวจความต้ […]

[ด่วนที่สุด] แต่งตั้งข้าราชการ

ถึง จังหวัดทุกจังหวัด   ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้มี […]

[ด่วนที่สุด] แต่งตั้งข้าราชการ

เรียน รองปลัดระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสา […]

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ต่อเวลาราชการฯ

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.11/ว 822 ลว.15 มี.ค.2561 เรื่อง  […]

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ว 837 ลว […]

อ่านทั้งหมด

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (แบบสขร.1)

ที่ สธ 0208.01/718  ลงวันที่ 2 มีนาคม 2561 ขอรายงานผลกา […]

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 (แบบ สขร.1)

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเ […]

โครงการจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 50 ที่นั่ง

โครงการจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 50 ที่นั่ง

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 (แบบ สขร.1)

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเ […]

โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 12 รายการ

โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 12 รายการ

อ่านทั้งหมด