ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงานข่าวโอนย้าย/รับสมัครข้าราชการหนังสือเวียนจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 (แบบ สขร.1)

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเ […]

ประกาศผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อย้ายและเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผู้ผ่านการพิจ […]

กองบริหารทรัพยากรบุคคลรับสมัครพนักงานบริการ 1อัตรา

กลุ่มภารกิจอำนวยการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัด […]

ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560

ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 256 […]

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้/

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่ […]

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 […]

โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิก […]

โรงพยาบาลเลย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน &#82 […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้าย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเ […]

กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับย้าย / รับโอนข้าราชการ

ตำแหน่งนักวิชาการพยาบาล ปฎิบัติการ-ชำนาญการ จำนวน 2 อัต […]

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดขยายเวลา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ปฏิบัติการ ขยายเวลาตั้งแต […]

กรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ซึ่งมีอัตราว่าง ในส่ว […]

กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง […]

การนำส่งเงินและข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพงวดเดือน ธันวาคม 2560

เรียน  อธิบดี/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการสถาบั […]

ว 3372 / 22 พฤศจิกายน 2560 การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์

เรื่อง การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบ […]

แก้ไขกำหนดการโครงการอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสาธารณสุขหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะด้าน การบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหา […]

ว 3357 / 21 พฤศจิกายน 2560 โครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2561

ถึง กรมทุกกรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา /สำนักนายกรั […]

ว3344 / 20 พฤศจิกายน 2560 การใช้แผ่นพิมพ์รายการประวัติการดำรงตำแหน่ง

ถึง กอง สำนัก สถาบัน/ศูนย /กลุ่ม ์และหน่วยงานต่าง ๆในสำ […]