การเลื่อนระดับจากปฏิบัติการเป็นชำนาญการ ปกติสามารถยื่น ส่งเอกสารเพื่อเลื่อนระดับได้ไม่ก่อน 5 ปี และจะเลื่อนระดับได้ไม่ก่อน 6 ปี เว้นแต่หากมีวุฒิป.โท สามารถยื่นและเลื่อนได้ไม่ก่อน 4 ปี
กรณีตอน 5 ปี ยื่นเรื่องเลื่อนระดับ แต่ภายหลังจบและได้รับวุฒิ ป.โท แต่ยังไม่ถึง 6 ปี จะสามารถทำคำสั่งเลื่อนระดับได้ ณ วันที่ได้รับวุฒิป.โท หรือต้องรอให้ครบ 6 ปี

admin hrmoph
2017-12-26 10:14

 กรณีเป็นวุฒ ป.โท สายตรงกับตำแหน่งที่จะแต่งต้้ง สามารถนำมาลดระยะเวลาในการส่งประเมินและแต่งตั้งได้

คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย: 0 (0 โหวต)

คุณไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นบทความนี้