การขออุทรณ์กรอบอัตรากำลังตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก จำนวน 6 คน ตามจำนวนห้องที่เปิดบริการ เนื่องจากกรอบที่ได้จากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวนเป็น 0 ดำเนินการอย่างไร

tanarat
2017-11-06 15:51

การขอกำหนดกรอบอัตรากำลังเพิ่ม ให้หน่วยงานแสดงภาระงานที่เพิ่มขึ้น การขยายการให้บริการ หรือแตกต่างไปจากเดิม เสนอผ่านความเห็นชอบผู้ตรวจราชการกระทรวงประจำเขตสุขภาพ และส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา

คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย: 0 (0 โหวต)

คุณไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นบทความนี้