พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานที่แพทย์แผนไทย แต่ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ไม่มีกรอบอยู่ในงานแพทย์แผนไทยตามโครงสร้างใหม่ ควรดำเนินการอย่างไร

tanarat
2017-11-06 15:50

ตามบทบาทหน้าที่และภารกิจของงานแพทย์แผนไทยฯ เป็นการใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเกี่ยวกับการให้บริการผู้ป่วยตามมาตรฐานเวชกรรมไทย จึงไม่ได้กำหนดให้มีตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ อีกทั้งการให้พยาบาลวิชาชีพไปปฏิบัติงานอื่นซึ่งไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งยังเป็นการบริหารจัดการบุคลากรที่ไม่เกิดความคุ้มค่า

คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย: 0 (0 โหวต)

คุณไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นบทความนี้