การย้ายตำแหน่งนายแพทย์จากกลุ่มงานหนึ่งไปยังอีกกลุ่มงานหนึ่ง สามารถทำได้หรือไม่

tanarat
2017-11-06 15:49

การบริหารจัดการอัตรากำลังของแต่ละหน่วยงานสามารถดำเนินการได้ภายใต้กรอบอัตรากำลังที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย: 0 (0 โหวต)

คุณไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นบทความนี้