การดำเนินการจัดกำลังคนลงตามโครงสร้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการอย่างไร

tanarat
2017-11-06 15:49

แผนการจัดกำลังคนลงตามโครงสร้าง วิธีการ ขั้นตอน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะมีหนังสือชี้แจงแนวทางและวิธีการดำเนินการให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย: 0 (0 โหวต)

คุณไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นบทความนี้