ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตามกรอบโครงสร้างใหม่เป็น XL และเป็นที่ตั้งศูนย์เขตสุขภาพ ตามโครงสร้างให้ไม่ตรงกับในที่นำเสนอที่ประชุม คือ ตามกรอบส่งให้ 6-7 แต่ที่นำเสนอคือ 8-10 เหตุใดจังหวัดที่ตั้งศูนย์เขตXL จึงมีตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล เท่ากับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ไม่ได้เป็นที่ตั้งศูนย์เขต ทั้งที่ภาระงานมากกว่า

tanarat
2017-11-06 15:48

การกำหนดจำนวนตำแหน่งที่ควรมีในแต่ละสายงาน พิจารณาโดย คณะทำงานชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ซึ่งวิเคราะห์จากภาระงานของแต่ละสายงานที่ต้องรับผิดชอบ ทั้งการให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ด้วยกันเอง และการให้บริการแก่บุคคลอื่น รวมถึงบทบาทภารกิจหลักของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำหรับสายงานที่มีความแตกต่างกันของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่เป็นที่ตั้งสำนักงานเขต และ ไม่ได้เป็นที่ตั้งสำนักงานเขต นั้น เนื่องจากการบริหารจัดการกรอบอัตรากำลังทุกหน่วยงานสามารถบริหารจัดการได้ไม่เกินกรอบอัตรากำลังขั้นต่ำที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ยกเว้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีภารกิจด้านการประสานงานการดำเนินงานเขตสุขภาพ ซึ่งเป็นนโยบายการกระจายอำนาจด้านการบริหารจัดการทรัพยากร ให้สามารถบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและมีความรวดเร็ว ให้บริหารจัดการกรอบอัตรากำลังได้ไม่เกินขึ้นสูงที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด จึงทำให้ในบางสายงานมีความแตกต่างกัน

คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย: 0 (0 โหวต)

คุณไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นบทความนี้