ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตามกรอบอัตรากำลังใหม่ กำหนดไว้ในส่วนงานใด

tanarat
2017-11-06 15:47

ตำแหน่งสายงานที่ระบุในโครงสร้างจะเป็นตำแหน่งที่มีชื่อสายงานของข้าราชการเท่านั้น ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลเป็นตำแหน่งประเภทการจ้างอื่น ที่ไม่ใช่ข้าราชการ จึงไม่ปรากฎในโครงสร้าง ดังนั้น การบริหารจัดการของหน่วยงานให้จัดไว้ภายใต้กลุ่มภารกิจการพยาบาล โดยกำหนดสัดส่วน พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค : ผู้ช่วยพยาบาล ในอัตรา 80:20 และกำหนดให้มีได้เฉพาะ โรงพยาบาลขนาด M1 ขึ้นไป

คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย: 5 (1 โหวต)

คุณไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นบทความนี้