การขอเพิ่มกรอบโครงสร้าง กลุ่มงาน โสต ศอ นาสิก จักษุ ซึ่งในกรอบเป็น 0 แต่ความเป็นจริงมีผู้ปฏิบัติงานควรดำเนินการอย่างไร

tanarat
2017-11-06 15:46

การขอกำหนดกรอบอัตรากำลังเพิ่ม ให้หน่วยงานแสดงภาระงานที่เพิ่มขึ้น หรือแตกต่างไปจากเดิม เสนอผ่านความเห็นชอบผู้ตรวจราชการกระทรวงประจำเขตสุขภาพ และส่งให้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา

คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย: 0 (0 โหวต)

คุณไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นบทความนี้