นักวิชาการเชี่ยวชาญควรกำหนดไว้ในกลุ่มงานใดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

tanarat
2017-11-06 12:28

สามารถกำหนดไว้ในกลุ่มงานใดกลุ่มงานหนึ่งของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่กำหนดให้มีสายงานนั้นไว้ เช่น นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) อาจจัดไว้ที่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข , เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) จัดไว้ที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ เป็นต้น

คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย: 0 (0 โหวต)

คุณไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นบทความนี้