เหตุใดจึงกำหนดตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ไว้ที่ 2 ตำแหน่ง เท่ากันทุกขนาดหน่วยงาน

tanarat
2017-11-06 12:22

ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) กำหนดไว้ให้มีได้ 1 - 2 ตำแหน่ง แต่การจะกำหนดตำแหน่งเพิ่มตำแหน่งที่ 2 ได้ เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีภารกิจพิเศษ มีภาระงานที่ต้องควบคุมกำกับซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อน และต้องผ่านการประเมินค่างานตามหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งของสำนักงาน ก.พ.

คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย: 0 (0 โหวต)

คุณไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นบทความนี้