การย้ายออนไลน์

admin hrmoph
2018-11-14 07:27

>> หนังสือแจ้งเวียนการย้ายและการให้ข้าราชการปฏิบัติราชการข้ามจังหวัด (ย้ายออนไลน์) <<

1

คำชี้แจง
1. เรื่องย้ายและปฏิบัติราชการ ที่จังหวัดอยู่ระหว่างดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ไม่ต้องส่งเอกสารมาให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอให้บันทึกข้อมูลผ่านระบบการย้ายออนไลน์ทั้งหมด
2. เรื่องย้ายและปฏิบัติราชการที่ส่งเอกสารมาให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก่อนแล้ว สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการต่อไป
3. กรณีการย้ายให้ตรงกับส่วนราชการที่ปฏิบัติงานจริงและการปฏิบัติราชการต่อ ให้ส่งเอกสารไปให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการ

1

 

คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย: 0 (0 โหวต)

คุณไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นบทความนี้