เลื่อนการประกาศผลการพิจารณาการย้ายหมุนเวียนสายงานแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2560 รอบที่ 2

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเปลี่ยนแปลงการประกาศผลการพิจารณาการย้ายหมุนเวียนสายงานแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2560 รอบที่ 2 จากวันที่ 7 เมษายน 2560 เป็น วันที่ 31 มีนาคม 2560

ด่วนที่สุด!!

ขอให้จังหวัดที่มีแพทย์และทันตแพทย์ขอย้ายเข้า ในรอบที่ 2 กรุณาส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มที่แจ้งไว้ ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 น. เท่านั้น หากไม่ส่งภายในกำหนด หน่วยงานที่ไม่แจ้งข้อมูล จะไม่ได้รับการพิจารณาการย้าย 

รายชื่อหน่วยงานที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาการย้ายหมุนเวียน

(เฉพาะสายงานทันตแพทย์)

 1. สสจ.เชียงราย
 2. สสจ.ลำปาง
 3. รพ.แม่สอด สสจ.ตาก
 4. สสจ.นครสวรรค์
 5. สสจ.พิจิตร
 6. สสจ.นนทบุรี
 7. สสจ.พระนครศรีอยุธยา
 8. สสจ.สระบุรี
 9. สสจ.นครปฐม
 10. สสจ.ประจวบคีรีขันธ์
 11. รพ.สมุทรสาคร สสจ.สมุทรสาคร
 12. สสจ.ระยอง
 13. รพ.บางพลี สสจ.สมุทรปราการ
 14. รพ.กาฬสินธุ์ สสจ.กาฬสินธุ์
 15. สสจ.ขอนแก่น
 16. รพ.นครพนม สสจ.นครพนม
 17. สสจ.อุดรธานี
 18. สสจ.นครราชสีมา
 19. รพ. 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อุบลราชธานี
 20. สสจ.สุราษฎร์ธานี
 21. สสจ.พัทลุง
 22. สสจ.สงขลา
 23. รพ.หาดใหญ่ สสจ.สงขลา

ประกาศเพิ่มเติม (เฉพาะสายงานแพทย์)

คำชี้แจงขอข้อมูลเพิ่มเติม การย้ายสายงานแพทย์

 1. ขอให้จังหวัดที่มีแพทย์ขอย้ายเข้าและอนุมัติรับย้ายแล้ว กรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติม
  เพื่อประกอบการพิจารณาการย้ายสายงานแพทย์
 2. ขอให้จังหวัดที่มีแพทย์ขอย้ายออกและอนุมัติให้ย้ายแล้ว กรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติม
  เพื่อประกอบการพิจารณาการย้ายสายงานแพทย์

ส่งข้อมูลให้กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง ทาง E-mail: moon_m59@hotmail.com เท่านั้น

รอบที่ 1  ส่งภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 (ใช้แบบฟอร์ม สำหรับรอบที่ 1)

รอบที่ 2  ส่งภายในวันที่ 10 มีนาคม 2560 (ใช้แบบฟอร์ม สำหรับรอบที่ 2)

แบบฟอร์มข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการย้ายสายงานแพทย์ new

ระบบแจ้งย้ายหมุนเวียน แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร © 2016