สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา ( สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลแสนขัน และ โรงพยาบาลบ้านโคก )

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 - 14 มีนาคม 2560 )

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 6 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 มีนาคม 2560 )

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 มีนาคม 2560 )

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560 )
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 22 -28 กุมภาพันธ์ 2560 )
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 - 27 กุมภาพันธ์ 2560 )

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ สถาบันพระบรมราชชนก
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา

( รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 )