สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 - 10 เมษายน 2560 )
Post 28 Mar 60 : 16.07
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง นักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 - 10 เมษายน 2560 )
Post 28 Mar 60 : 16.07

โรงพยาบาลสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 - 10 เมษายน 2560 )
Post 27 Mar 60 : 13.44

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 1 ตำแหน่ง

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 - 24 เมษายน 2560 )
Post 27 Mar 60 : 09.19
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27 - 31 มีนาคม 2560 )
Post 20 Mar 60 : 14.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
รับสมัครบุคเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคบริการ จำนวน 2 อัตรา ( ประจำโรงพยาบาลคลองเขื่อน และ โรงพยาบาลท่าตะเกียบ)
( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2560 )

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ( ประจำโรงพยาบาลบ้านโพธิ์ )
( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 22 - 28 มีนาคม 2560 )

Post 20 Mar 60 : 13.52

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 จังหวัดสุพรรณบุรี
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2560 )
Post 20 Mar 60 : 13.50
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27 - 31 มีนาคม 2560 )

Post 16 Mar 60 : 11.30
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
(ระยะเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 - 31 มีนาคม 2560 )
ตำแหน่ง นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
(ระยะเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2560 )

Post 15 Mar 60 : 14.45
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 - 27 มีนาคม 2560
Post 10 Mar 60 : 15.43
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข) จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง เศรษฐกร จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค (โยธา ) จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค (ไฟฟ้า) จำนวน 2 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20-24 มีนาคม 2560 )
ใบสมัคร
Post 10 Mar 60 : 11.40
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 14 - 24 มีนาคม 2560 )
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 มีนาคม 2560 )
โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ี 8 - 21 มีนาคม 2560